0933 468 999

Saturday , 21 September 2019

Daily Archives: August 23, 2019

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông của công ty cổ phần; Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên/cổ đông là cá ... Read More »