0933 468 999

Thứ Năm , 21 Tháng Mười Một 2019

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP KINH DOANH

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI THỊ XÃ THUẬN AN

thanh-lap-doanh-nghiep

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI THỊ XÃ THUẬN AN Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp chất lượng và uy tín Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị : Khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng chuẩn bị:  1 CMND hoặc Căn Cước Công Dân của ... Read More »

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN                 Theo Điều 47 khoản muc 1 chương 03 của Luật Doanh Nghiệp ban hành ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau : Công ty trách nhiệm ... Read More »

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN Theo Điều 110 khoản muc 2 chương 05 của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty cổ phần như sau : Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có ... Read More »

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Theo Điều 73 khoản muc 2 Của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau : Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở ... Read More »

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI BÌNH DƯƠNG

dịch-vụ-thành-lập-doanh-nghiệp-tại-huyện-phú-giáo

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CP CHUẨN PHÁT MAI BÌNH CHUYÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị: Khi khách hàng muốn thành lập doanh nghiệp trước tiên cần chuẩn bị : 1 bảng Chứng Minh Nhân Dân hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân của người ... Read More »