0933 468 999

Saturday , 21 September 2019

LUẬT CÓ LIÊN QUAN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh Giấy đề nghị ... Read More »

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bạn muốn làm giàu? Bạn muốn khởi nghiệp? Bạn muốn thành công? Vậy bạn không thể không biết về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Do đó, Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn là mối quan tâm hàng đầu vì doanh thu ... Read More »

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Doanh nghiệp được thành lập, ... Read More »

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

[Đầu tư] Chính sách nhà nước về đầu tư kinh doanh Luật đầu tư quy định Chính sách về đầu tư kinh doanh 1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. 2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh ... Read More »

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BÁN HÀNG HOÁ ĐỐI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt ... Read More »

NGHỊ ĐỊNH 71-2017 VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Nghị định 71-2017 về Quản trị công ty đại chúng Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, về cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) ngoài đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm ... Read More »

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

Từ năm 2017, áp dụng quy định mới về ưu đãi thuế TNDN Từ năm 2017, áp dụng quy định mới về ưu đãi thuế TNDN và thuế TNCN – DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng: áp dụng thuế suất 17% từ 01/01/2017 – 31/12/2020. (Doanh thu này là doanh thu của năm trước liền kề) – DN ... Read More »

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định có một số quy định mới sau: So với quy định cũ, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ ... Read More »

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015

* Văn bản pháp quy hiện hành –  Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ... Read More »