0933 468 999

Wednesday , 20 March 2019

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH, SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH, SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ

 

1/ Tổng quan về ngành nghề sản xuất và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ:

Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

Căn cứ theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2012, ngành nghề bạn đang dự định kinh doanh được chia làm 02 nhóm sau:

Nhóm thứ nhất: Sản suất vàng trang sức, mỹ nghệ;

Nhóm thứ hai: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

2/  Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

3/ Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

Như vậy để kinh doanh ngành nghề sản xuất và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ khách hàng phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh như trên. Đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ doanh nghiệp phải làm thủ tục để được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Đối với Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

 

CÔNG TY Chuẩn Phát Mai Bình

Địa chỉ :  220/20 Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : 0908 646 986

Email: chuanphatmaibinh@gmail.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*