0933 468 999

Sunday , 26 May 2019

khái niệm và vai trò doanh nghiệp

khái niệm và vai trò doanh nghiệp

Ngày nay với sự phát triển kinh tế cũng như xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Trước hết chúng ta cần hiểu doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có vai trò như thế nào trong nền kinh tế và xã hội?

Theo luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Với sự phát triển nhiều loại hình công ty cùng đa ngành nghề khác nhau, doanh nghiệp là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng GDP trong nước. Những năm qua, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có bước phát trển đột biến giúp nền kinh tế nước nhà tăng trưởng, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách….Đặc biệt về các vấn đề xã hội như: tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo… giúp đời sống người dân cải thiện rất nhiều.

Lê Thị Lí Cúc

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*