0933 468 999

Sunday , 26 May 2019

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là mô hình công ty do ít nhất hai cá nhân là chủ sở hữu chung của Công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài thành viên hợp danh, Công ty hợp danh có thể  có cả thành viên góp vốn.

 

Sự khác việt giữa công  ty hợp doanh so với mô hình công ty TNHH 1 thành viêncông ty TNHH 2 thành viên , công ty cổ phần  đó là sự khác biệt về tư cách thành viên và phạm vi trách nhiệm giữa các nhóm thành viên đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính công ty.

Với sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, và trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp .CHỮ KÝ SỐ BÌNH DƯƠNG cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty hợp danh năm 2018 với thời gian thực hiện nhanh nhất.

Bước 1: Hồ sơ gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh,
  2. Điều lệ công ty (chú ý ở mỗi trang điều lệ cần có chữ ký đầy đủ của các thành viên công ty)
  3. Danh sách thành viên
  4. Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

    – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

    – Thời gian nhận kết quả: Sau 03 ngày làm việc, căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ .       

      Chú ý: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

Bước 3: Khắc dấu:

     Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại các cơ sở khắc dấu. Sau khi có con dấu, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu sử dụng con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thời gian thực hiện thành lập công ty hợp danh:

Thời gian : 7 ngày kể từ khi nộp hồ sơ

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*