0933 468 999

Sunday , 16 June 2019

Thủ Tục Chuyển Nhượng Cổ Phần Trong Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Chuyển Nhượng Cổ Phần Trong Công Ty Cổ Phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ không ghi trong giấy phép kinh doanh mà thủ tục này sẽ do các bên thỏa thuận theo các quy định của luật doanh nghiệp 2014. 

Khi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Các bên mua, bán chuyển nhượng cổ phần cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như:

– Giấy chứng nhận cổ phần của người bán;

– Hợp đồng mua bán cổ phần hợp lệ;

– Giấy đề nghị Chuyển nhượng hợp lệ (đối với chuyển nhượng cho công ty/doanh nghiệp);

– Giấy nộp tiền phí Chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân tạm tính (đối với chuyển nhượng cho công ty/doanh nghiệp);

– Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/ hộ chiếu hợp lệ hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (của hai bên mua bán chuyển nhượng cổ phần).

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận sự thay đổi về tỷ lệ cổ phần và thay đổi về cổ đông (nếu có).

Lê Thị Lí Cúc

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*