0933 468 999

Thứ Tư , 12 Tháng Tám 2020

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

B1: Làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp (2 ngày)

B2: Giấy phép kinh doanh (3 ngày)

B3: Thông báo mẫu dấu (3 ngày)

B4: Mở tài khoản ngân hàng (1 ngày)

B5: Mua chữ ký số (0.5 ngày)

B6: Hồ sơ ban đầu ( 3 ngày)

B7: Đặt in hóa đơn (1 ngày)

B8: Thông báo phát hành hóa đơn (2 ngày)

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*