0933 468 999

Sunday , 16 June 2019

THỦ TỤC CẤP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC CẤP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục

   Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

  Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

   Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Thành phần số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)

3- Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

7- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty CP Chuẩn Phát Mai Bình

Điện thoại: 0901556111 – 0650 6 558 558

  • Email: chukysobinhduong@gmail.com

Website: www.chukysobinhduong.vn

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*