0933 468 999

10 Lưu ý phải biết khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên

10 Lưu ý phải biết khi thành lập một công ty TNHH 1 thành viên

Nếu bạn đang có ý định hay muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1 thành viên, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây. Thông qua bài viết dưới đây, bạn biết thêm 10 Lưu ý phải biết khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân.
 • Công ty sẽ hữu tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và phải có nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển một phần tài sản hoặc toàn bộ tài sản của mình cho người khác.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phép phát hành cổ phiếu.

>>> Xem thêm về dịch vụ Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp 2022

Những lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Lưu ý về thông tin của công ty

1. Lưu ý về thông tin của công ty

Tất cả các cá nhân, tổ chức có quyền thành công công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Có tư cách pháp nhân
 • Các cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các đối tượng bị nhà nước cấm thành lập công ty (quy định tại điều 17 Luật doanh nghiệp 2020)

2. Lưu ý về đặt tên công ty

Về tên tiếng việt của công ty

Tên tiếng việt của công ty phải bao gồm hai thành tố theo đúng thứ tự như sau:

 • Loại hình doanh nghiệp: được viết và “công ty TNHH” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn”.
 • Tên riêng: tên riêng của công ty sẽ được viết bằng các chữ cái có trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ J, F, Z, W, ký hiệu và chữ số.

Về tên nước ngoài của công ty

Nếu công ty đặt bằng tên nước ngoài, tên công ty sẽ được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn so với tên tiếng việt của công ty tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, hay địa điểm kinh doanh của công ty hoặc trên hồ sơ tài liệu, các giấy tờ giao dịch và ấn phẩm do công ty trực tiếp phát hành.

Về tên viết tắt của công ty

Tên viết tắt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được viết bằng tiếng nước ngoài hoặc viết tắt từ tên tiếng việt.

Một số quy định khác về công ty

 • Không được đặt tên công ty có lẫn cả tiếng việt lẫn tiếng nước ngoài, không đặt tên công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc tên viết tắt của doanh nghiệp khác đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia (trừ các doanh nghiệp đã giải thể hoặc bị phá sản).
 • Không đặt tên doanh nghiệp theo tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các đơn vị vũ trang nhân dân,… Trừ khi có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức và đơn vị đó.
 • Không được sử dụng tên thương mại, chỉ dẫn địa lý của các nhân tổ chức đã được bảo hộ để đặt tên cho doanh nghiệp mình.

3. Lưu ý về trụ sở công ty

3. Lưu ý về trụ sở công ty

Trụ sở chính của công ty phải được đặt trên Việt Nam, có địa chỉ liên hệ rõ ràng, được xác định theo ranh giới địa lý của đơn vị hành chính, công ty phải có số điện thoại riêng, số fax, email (không bắt buộc).

Trụ sở chính của công ty không phải là nhà tập thể hay căn hộ.

4. Lưu ý về ngành nghề kinh doanh.

Đối với những ngành nghề không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế của pháp luật Việt Nam những lại được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành nghề kinh doanh đó sẽ được ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với những ngành nghề không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế của pháp luật Việt Nam, cũng không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét ghi nhận ngành nghề kinh doanh đó dựa trên cơ sở dữ liệu của quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu như ngành nghề đó không thuộc nhóm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, thông báo với Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nhanh chóng bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

5. Lưu ý về vốn điều lệ

Khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ của chính là tổng giá trị tài sản được cam kết đóng góp của chủ sở hữu công ty, được nêu trong vốn điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu công ty phải góp đúng số vốn như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong vòng 90 ngày (kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn đó, chủ sở hữu phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng với giá trị của vốn góp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán cuối cùng.

6. Lưu ý về đại diện pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có ít nhất một người đại diện pháp lý. Đây là người nắm giữ một trong những chức danh như Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hoặc giám đốc, tổng giám đốc của công ty. Trừ khi có quy định khác trong điều lệ của công ty, chủ tịch của công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Lưu ý về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lưu ý về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu đơn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Quy tắc của công ty

Bản sao các loại giấy tờ pháp lý (của một cá nhân hay tổ chức)

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu công ty được thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Nếu chủ sở hữu công ty là một tổ chức nước ngoài, cần có bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

8. Lưu ý về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Chuẩn bị tài liệu cần để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Gửi đơn đăng ký thành thập doanh nghiệp tại văn phòng đăng ký tỉnh (nơi đặt doanh nghiệp).
 • Thông báo nội dung đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như khắc con dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký điện tử,… khai báo thuế và nộp thuế, in và đặt hóa đơn, đúng đủ vốn điều lệ theo đúng quy định.

Nếu bạn còn thắc mắc thêm về các Lưu ý phải biết khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì hãy liên hệ ngay với Chuẩn Phát Mai Bình để được hỗ trợ.

>>> Tham khảo thêm dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *