0933 468 999

Thứ Tư , 12 Tháng Tám 2020

Daily Archives: Tháng Tám 21, 2019

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản gồm: -Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp -Điều lệ công ty -Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu ... Read More »