0933 468 999

Thứ Bảy , 11 Tháng Bảy 2020

Monthly Archives: Tháng Mười 2019

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Dựa vào khoản 1.19  của chương 01 của Nghị Định Số 119/2018/NĐ-CP , ta có thể hiểu quy định về: thủ tục hành chính khi sử dụng hóa đơn điện tử như sau : Theo quy định tại nghị định thì khi sử dụng hóa đơn điện tử, cơ sở ... Read More »

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN Theo Điều 110 khoản muc 2 chương 05 của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty cổ phần như sau : Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có ... Read More »

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Bạn biết gì về công ty trách nhiệm hữu hạn ? Bạn cần tư vấn thêm để thành lập công ty, nên bắt buộc bạn phải tìm hiểu về hồ sơ pháp lý cũng như các thủ tục liên quan khi tiến hành mở công ty. Đừng ... Read More »

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ, TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ, TIÊU HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Theo điều 11 của Nghị Định Số 119/2018/NĐ-CP quy định về: Bảo quản, Lưu trữ, Tiêu hủy Hóa Đơn điện tử như sau: Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng ... Read More »

NỘI DUNG GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

thành-lập-doanh-nghiệp-tại-huyên-bàu-bàng

NỘI DUNG GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Theo Điều 24 Của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, hồ sơ giấy tờ đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm : Tên doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại ;số fax. Ngành, nghề kinh doanh. Vốn điều lệ, vốn đầu tư của ... Read More »

NỘI DUNG CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hoa-don-dien-tu

NỘI DUNG CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ           Theo điều 06 của Nghị Định Số 119/2018/NĐ-CP quy định về: Nội dung của hóa đơn điện tử như sau: 1 – Nội Dung Của Hóa Đơn Điện Tử Có Các Nội Dung Sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn. Tên, địa ... Read More »

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI MAI BÌNH

THÀNH-LẬP-CÔNG-TY-SẢN-XUẤT-ĐỒ-UỐNG

Hồ sơ khách hàng có nhu cầu mở doanh nghiệp, công ty chuẩn bị: Chứng minh nhân dân giám đốc và các thành viên, cổ đông (nếu có) phải được công chứng trong 3 tháng. Hộ khẩu photo: Trang bìa và trang có thông tin người giám đốc và các thành viên. Sổ đất và quyết định cấp số nhà ... Read More »

AI PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

AI PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  Đối Với Doanh Nghiệp, Công Ty Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP  kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp và tổ chức có đủ 3 điều kiện sau : Có giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử. VD:báo cáo tháng, quý. Có hệ thống phần mềm kế toán. Sử ... Read More »

HỒ SƠ CHUẨN BỊ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ CHUẨN BỊ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1 – Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Theo điều 20 của Luật Doanh Nghiệp ban hành ngày 26/11/2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư bao gồm : _ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.           _ Bản sao Thẻ căn cước công dân, ... Read More »