0933 468 999

Thứ Ba , 1 Tháng Mười Hai 2020

AI PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

AI PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 Đối Với Doanh Nghiệp, Công Ty

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP  kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp và tổ chức có đủ 3 điều kiện sau :

  • Có giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử. VD:báo cáo tháng, quý.
  • Có hệ thống phần mềm kế toán.
  • Sử dụng phần mềm về hóa đơn điện tử có thể đáp ứng lập, tra cứu và lưu trữ theo quy định của pháp luật.
hoa-don-dien-tu

hoa-don-dien-tu

Đối Với Tổ Chức Kinh Tế

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì nên sử dụng hóa đơn điện tử có Mã Xác Thực Của Cơ Quan Thuế. Việc này nhằm tránh rủi ro trong việc xác thực của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp và tổ chức.

hoa-don-dien-tu

hoa-don-dien-tu

Đối Với Hộ, Cá Nhân Kinh Doanh

Mặt khác, các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, có từ 10 lao động trở lên và doanh thu hằng năm trên 3 tỷ cũng nên tích hợp hóa đơn điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh để dễ quản lý. Hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân cũng phải có Mã Của Cơ Quan Thuế.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*