0933 468 999

B4-Học PM unesco Hà Bắc và A Ánh dạy (cũ) nhưng về hóa đơn và Cty Ok

Hướng dẫn học phần mềm Unesco (phần mềm cũ)

Để làm được kế toán, các bạn phải thuộc lòng TK kế toán, nắm vững định khoản. Đọc và nắm được Luật: Quản lý thuế, Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, BHXH, BHYT, BHTN, … buộc nắm kết hợp làm thực tế nhiều thì chắc mới trở thành kế toán chuyên nghiệp!

Hiện nay, dịch vụ kế toán tại Bình Dương rất phát triển và từng bước tự động hóa, nên kế toán phải nhanh nhẹn chính xác để giỏi hơn máy vi tính chứ không là làm culi cho máy tính!

Trước khi làm phần mềm kế toán khác các bạn nên xem kỹ video này để nắm kỹ từng bước cơ sở cho công việc chắc chắn khác trong tương lai.

Link đăng nhập vào học: 

https://anhedubit.edubit.vn/signin?redirect=https://anhedubit.edubit.vn/course/8993?view=2anhketoan76@gmail.com

User: Gọi cho Mr Ánh; số điện thoại 0933 468 999 

Pass: Gọi cho Mr Ánh; số điện thoại 0933 468 999

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *