0933 468 999

Thứ Tư , 2 Tháng Mười Hai 2020

CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu);
  2. Bản giải trình;
  3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
  4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có); Giấy phép kinh doanh.
  5. Bản giải trình các tiêu chí ENT (đối với một số tiêu chí theo quy định) trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Hồ sơ được nộp đến Sở công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính. Tùy theo trường hợp pháp luật quy định mà Sở công thương cấp giấy phép cho những hồ sơ sau khi đáp ứng đủ điều kiện hoặc sau khi lấy ý kiến của Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành.

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Trường hợp cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất không phải thực hiện thủ tục ENT:

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ. Nếu hồ sơ đáp ứng điều kiện, Cơ quan Cấp phép gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương và chỉ thực hiện việc cấp Giấy phép lập cơ sở bản lẻ cho nhà đầu tư sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương.

Trường hợp cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thực nhất mà phải thực hiện ENT:

Khi nhận được hồ sơ đủ điều kiện, Cơ quan cấp phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT. Sau khi có văn bản kết luận đề xuất cấp phép của Chủ tịch hội đồng ENT, Sở công thương có thẩm quyền gửi hồ sơ kèm theo văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương. Sở công thương thực hiện cấp Giấy phép cho nhà đầu tư sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương.

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có các nội dung sau:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;

Loại hình cơ sở bán lẻ;

Quy mô cơ sở bán lẻ;

Các nội dung khác;

Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*