0933 468 999

Thứ Ba , 26 Tháng Mười 2021
Tìm dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín

CÔNG VIỆC CỦA MỘT KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

DỊCH-VỤ-KẾ-TOÁN-THUẾ-BÌNH-DƯƠNG

DỊCH-VỤ-KẾ-TOÁN-THUẾ-BÌNH-DƯƠNG

CÔNG VIỆC CỦA MỘT KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

Kế toán thuế là một vị trí hết sức quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào đã được cấp phép đăng ký hoạt động kinh doanh.

Nhưng đai đa số chúng ta chưa hình dung ra được công việc kế toán thuế cần phải làm những gì ?

Sau đây, Mai Bình xin mô tả các công việc của nhân viên kế toán thuế cần làm trong doanh nghiệp .

dịch-vụ-kế-toán-kê-khai-thuế

dịch-vụ-kế-toán-kê-khai-thuế

1 – Công Việc Đầu Năm Mà Kế Toán Thuế Phải Làm

_ Lập tờ khai lệ phí môn bài đối với công ty mới thành lập .

_ Nộp tiền lệ phí môn bài trong năm .

_ Nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN theo tháng 12 hoặc Quý IV của năm trước.

_ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV năm trước.

kế-toán-thuế-có-vai-trò-quan-trọng-trong-doanh-nghiệp

kế-toán-thuế-có-vai-trò-quan-trọng-trong-doanh-nghiệp

2 – Công Việc Hằng Ngày Phải Làm

_ Tập hợp, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán.

_ Khi doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán, xuất nhập khẩu, … thì kế toán thuế phải thu thập có hóa đơn, chứng từ có liên quan để làm căn cứ kê khai thuế và hạch toán .

_ Sau khi tập hợp xong, kế toán thuế phải kiểm tra xem các hóa đơn đó có hợp lý – hợp lệ – hợp pháp không ?

_ Cuối là phải sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ để đảm bảo chúng không bị hư hỏng, cháy hỏng, rách nát,…

_ Sắp xếp: phải sắp xếp hóa đơn, chứng từ theo trình tự thời gian. Nên sắp hóa đơn đầu vào riêng, đầu ra riêng, theo đó kèm theo tờ khai thuế của từng kỳ .

_ Lưu trữ: đối với hóa đơn và chứng từ kế toán phải lưu trữ 10 năm, đối với phiếu thu, phiếu chi,… lưu trữ 5 năm.

3 –  Công Việc Hàng Tháng – Hàng Quý

_ Lập tờ khai Thuế GTGT theo tháng / theo Quý .

_ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng / theo Quý .

_ Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có .

+ Lưu ý:

Hạn nôp báo cáo tháng : là ngày 20 của tháng sau.

Hạn nộp báo cáo quý : là ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau.

4 – Công Việc Cuối Năm

_ Lập báo cáo tài chính năm gồm:

          Bảng cân đối kế toán

          Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

          Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

          Thuyết minh báo cáo tài chính

          Bảng cân đối số phát sinh

báo-cáo-tài-chính-với-kế-toán-thuế

báo-cáo-tài-chính-với-kế-toán-thuế

_ Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

_ Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

Tổng kết

Trên là những công việc cơ bản của kế toán thuế phải làm trong năm cho doanh nghiệp, các bạn có thể xem thêm các mục bên dưới để biết thêm thông tin.

_ Dịch vụ kế toán thuế chất lượng – chuyên nghiệp

_ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ

_ Đăng ký chữ ký số New Ca

Mọi thắc mắc bạn có thể gọi vào

0933 468 999 – 0944 101 741

dịch-vụ-kế-toán-thuế-trong-doanh-nghiệp

dịch-vụ-kế-toán-thuế-trong-doanh-nghiệp

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*