0933 468 999

Chủ Nhật , 23 Tháng Hai 2020

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  1. Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, cụ thể:

  • Điều kiện về hóa đơn GTGT:

-Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

-Trong trường hợp không có hóa đơn, doanh nghiệp phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khấu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định áp dụng đối với trường hợp tố chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

  • Điều kiện về thanh toán:

Doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả hàng hóa nhập khấu) từ 20 triệu đồng trở lên.

Cần lưu ý đối với các trường hợp như sau thì không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt:

-Hàng hóa, dịch vụ nhập khấu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng;

-Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có GTGT;

-Cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tố chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

  1. Lưu ý đối với điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*