0933 468 999

Thứ Năm , 2 Tháng Tư 2020

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT KIỂM TOÁN

Kiểm toán Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Kiểm toán độc lập, tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập

Số

Tên văn bản

Ngày hiệu lực

Loại văn bản

67/2011/QH12

Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12

01/01/2012

Luật

480/QĐ-TTg

Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

18/03/2013

Quyết định

17/2012/NĐ-CP

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

01/05/2012

Nghị định

105/2013/NĐ-CP

Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/12/2013

Nghị định

44/2011/TT-NHNN

Thông tư 44/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12/02/2012

Thông tư

39/2011/TT-NHNN

Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2012

Thông tư

129/2012/TT-BTC

Thông tư 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

25/09/2012

Thông tư

202/2012/TT-BTC

Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

01/03/2013

Thông tư

203/2012/TT-BTC

Thông tư 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

01/05/2013

Thông tư

78/2013/TT-BTC

Thông tư 78/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

22/07/2013

Thông tư

183/2013/TT-BTC

Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

18/01/2014

Thông tư

56/2015/TT-BTC

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

23/04/2015

Thông tư

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0933 468 999.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*