0933 468 999

Thứ Bảy , 11 Tháng Bảy 2020

HỦY HÓA ĐƠN GIẤY KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

       Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng.

      ( Hiện nay, thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, theo hướng dẫn này thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế).

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*