0933 468 999

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

qui-định-mới-về-lệ-phí-môn-bài

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Theo nghị định số 22/2020 của Chính Phủ ban hành vào ngày 24/02/2020 và có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, đã sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị Định số 139/2016/NĐ-CP về Lệ Phí Môn Bài.

Theo với Nghị Định 22/2020 ta sẽ có những thay đổi sau:

_ Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với

                _ Tổ chức thành lập mới (được cấp MST mới, mã số doanh nghiệp mới)

                _ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

_ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm, sau khi kết thúc năm đầu miễn thuế.

_ Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn nộp là trước ngày 30/01 sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

qui-định-mới-về-lệ-phí-môn-bài
qui-định-mới-về-lệ-phí-môn-bài

Bạn có thể tham khảo:

Những vấn đề khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Một số lỗi thường gặp ở chữ ký số

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *