0933 468 999

NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

nghĩa-vụ-của-doanh-nghiêp

NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

Theo điều 08 chương 01 của LUẬT DOANH NGHIỆP ban hành ngày 26/11/2014

nghĩa-vụ-cơ-bản-của-doanh-nghiệp
nghĩa-vụ-cơ-bản-của-doanh-nghiệp

Ta có thể biết về định nghĩa cụ thể về nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau :

  • Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành,nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng pháp luật.
  • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn  theo quy định của luật kế toán.
  • Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo đúng quy định của pháp luật.
  • Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.
  • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định.
  • Thực hiện đầy đủ và kịp thời những thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp và công khai thông tin về hoạt động, báo cáo cũng như các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
nghĩa-vụ-của-doanh-nghiệp-2019
nghĩa-vụ-của-doanh-nghiệp-2019

Những quy định ràng buột doanh nghiệp hơn cũng được quy định trong điều này, như:

_ Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.

_ Phải tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,… do pháp luật quy định.

_ Thực hiện đúng nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

quyền-và-nghĩa-vụ-của-doanh-nghiệp
quyền-và-nghĩa-vụ-của-doanh-nghiệp

Mọi Thắc Mắc Của Quý Khách Hàng Xin Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi Để Được Hỗ Trợ Và Tư Vấn

Công ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, đường số 7, KDC Hiệp Thành 1, Khu 5, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

VP Giao Dịch: số 220/20 đường Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

MST: 3702125206

Di động: 0933 468 999 hoặc 0908 646 986

Email: chuanphatmaibinh@gmail.com

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *