0933 468 999

Vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Vốn tối thiểu thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp, các doanh nghiệp mọc lên như nấm. Điều này có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế nước nhà. Vậy vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu? Hãy để công ty cổ phần Chuẩn Phát Mai Bình chia sẻ cùng bạn.

Các loại vốn khi thành lập doanh nghiệp

Các loại vốn khi thành lập doanh nghiệp

Có 4 loại vốn cần thiết để thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Vốn điều lệ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, tùy ngành, nghề kinh doanh khác nhau mà có quy định về số vốn pháp định không giống nhau. 

Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ là loại vốn pháp định, nhưng nó bắt buộc doanh nghiệp cần phải có số tiền ký quỹ trên thực tế tại ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Vốn góp nước ngoài

Với hình thức này thì người nước ngoài có thể góp vốn với 1 tỷ lệ nhất định nào đó vào công ty Việt Nam hoặc có thể sử dụng toàn bộ số vốn ngoại để có thể thành lập công ty 100% với vốn nước ngoài.

Những lưu ý khi thành lập một doanh nghiệp mới

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh.

Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán

Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì chủ doanh nghiệp chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan kinh doanh.

>>> Tham khảo dịch vụ Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp 2022

Những quy định về việc góp vốn của các loại hình doanh nghiệp

Đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

 Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Đối với công ty TNHH Một thành viên

Thực hiện góp vốn thành lập công ty

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Công ty cổ phần chuẩn phát Mai Bình đã giải đáp cho bạn câu hỏi vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu? 

Hiện nay luật doanh nghiệp của Việt Nam không quy định số vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp mà các chủ đầu tư cần dựa vào loại hình cũng như lĩnh vực kinh doanh để quyết định số vốn của mình.

>>> Xem thêm Bao nhiêu tuổi được thành lập và quản lý công ty

 

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *