0933 468 999

10 Việc cần LÀM NGAY sau khi thành lập doanh nghiệp

10 Việc cần LÀM NGAY sau khi đã thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUẨN PHÁT MAI BÌNH chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán và thuế. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, đảm bảo sẽ cung cấp đến cho quý khách những thông tin và dịch vụ có chất lượng cao. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách 10 Việc cần LÀM NGAY sau khi thành lập doanh nghiệp.

1.Kiểm tra lại các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các chủ doanh nghiệp bạn phải ngay lập tức kiểm tra các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã đầy đủ và chính xác hay không. Các thông tin ấy phải được đảm bảo đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

1.Kiểm tra lại các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Gắn biển hiệu và tên công ty tại trụ sở

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì tên của mỗi Doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Treo biển hiệu và tên công ty là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp.

3. Đăng ký thuế, khai lệ phí môn bài

a. Đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp đó.

Theo nghị định của chính phủ quy định mã số doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số thuế của doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp thì không cần làm thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế về đăng ký mã số thuế.

Đối với các doanh nghiệp không thành lập và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp thì các doanh nghiệp ấy phải có nghĩa vụ  thực hiện đăng ký thuế theo quy định của nhà nước.

Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thực hiện  đăng ký thuế.

b. Khai lệ phí môn bài

Trước khi bắt đầu quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành hoạt động khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

>>> Tham khảo dịch vụ Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp 2022 uy tín

4. Mở tài khoản ngân hàng cho DN

4. Mở tài khoản ngân hàng cho DN

Hiện nay có rất nhiều quy định bắt buộc doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch không được sử dụng tiền mặt cụ thể như:

  • Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp; các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
  • Các khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó còn rất nhiều giao dịch quy định không sử dụng tiền mặt.Do đó, bạn phải thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp của mình.

5. Khắc con dấu và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Con dấu được sử dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi ký kết các văn bản nội bộ, hợp đồng, thỏa thuận với đối tác. Do đó, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty phải tiến hành khắc mẫu dấu và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình.Tuy nhiên, nội dung con dấu phải thể hiện thông tin về tên và mã số doanh nghiệp..

6. Tiến hành góp vốn và thông báo tiến độ góp vốn theo quy định

Các thành viên trong công ty có nghĩa vụ góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập DN sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN theo quy định của pháp luật. Vốn góp được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn trên thì chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
  • Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp đã cam kết.

6. Tiến hành góp vốn và thông báo tiến độ góp vốn theo quy định

  • Đối với Công ty cổ phần: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.
  • Đối với công ty hợp danh: Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

7. Tạo hóa đơn

Trong quá trình hoạt động và kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều giao dịch yêu cầu doanh nghiệp phải phát hành hóa đơn. Do đó doanh nghiệp bắt buộc phải có hóa đơn.

Theo đó, hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

8. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

9. Lập sổ đăng ký thành viên, cổ đông

9. Lập sổ đăng ký thành viên, cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần thì ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải lập sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.

10. Đăng ký chữ ký số

Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Kết luận

Qua bài viết trên, CÔNG TY CỔ PHẦN CHUẨN PHÁT MAI BÌNH đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về 10 Việc cần LÀM NGAY sau khi thành lập doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

>>> Tham khảo thêm các Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất chi tiết

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *