0933 468 999

Thứ Bảy , 11 Tháng Bảy 2020

Daily Archives: Tháng Mười Một 6, 2019

THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI

thanh-toan

THANH TOÁN Theo điều 50 khoản mục 01 chương II của Luật Thương Mại ban hành ngày 14/06/2005 (sửa đổi năm 2017) có quy định rõ về thanh toán như sau: Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc ... Read More »