0933 468 999

Thứ Năm , 2 Tháng Tư 2020

Daily Archives: Tháng Ba 3, 2020

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

qui-định-mới-về-lệ-phí-môn-bài

NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI Theo nghị định số 22/2020 của Chính Phủ ban hành vào ngày 24/02/2020 và có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, đã sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị Định số 139/2016/NĐ-CP về Lệ Phí Môn Bài. Theo với Nghị Định 22/2020 ta sẽ có những thay đổi sau: _ ... Read More »