0933 468 999

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Theo quy định của pháp luật thì hiện nay ngành nghề kinh doanh có điều kiện có nhiều sự thay đổi. Những ngành nghề mà pháp luật không cấm thì các cá nhân, tổ chức được quyền tự do kinh doanh. Tuy nhiên vì một số lý do như an ninh quốc phòng, sức khoẻ của cộng đồng mà pháp luật quy định một số ngành nghề kinh doanh phải có những điều kiện bắt buộc mới được đăng ký kinh doanh. Để tìm hiểu kỹ hơn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để làm rõ nội dung này nhé!

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Các cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh tất cả các lĩnh vực, ngành và nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và luôn đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động.

 • Hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020.
 • Hiện nay danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh của từng ngành, nghề.

https://chukysobinhduong.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-binh-duong/

Những điều kiện để được kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Giấy phép kinh doanh

 • Đây là loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh khi đã đáp ứng các điều kiện ràng buộc.
 • Sau khi đã hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp các chủ doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp.
 • Nếu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng chuyên ngành. Sau khi đã có Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải xin thêm Giấy phép kinh doanh ngành nghề đó thì mới được tiến hành tổ chức đi vào hoạt động.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

 • Đây là điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Vậy nên khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng được những điều kiện yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho hon Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
 • Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì chủ doanh nghiệp được phép tiến hành kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký.

Những điều kiện để được kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Chứng chỉ hành nghề

 • Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước uỷ quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định.
 • Tuỳ vào từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau được quy định trong pháp luật chuyên ngành mà yêu cầu số lượng cá nhân có giấy chứng nhận hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau.

Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 • Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phát sinh do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sự bảo đảm về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm dân sự phát sinh trong việc hành nghề chuyên môn.

Điều kiện về vốn pháp định

 • Yêu cầu về vốn pháp định thường được đặt ra đối với ngành, nghề đòi hỏi trách nhiệm tài sản cao của doanh nghiệp hoặc các ngành, nghề có yêu cầu có cơ sở vật chất lớn.
 • Yêu cầu về vốn pháp định ở mức vốn tối thiểu nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó của doanh nghiệp. Đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có giao dịch với doanh nghiệp đó.

Một số điều kiện khác

 • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc.
 • Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.
 • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

Những điều kiện để được kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Một số lưu ý

 • Mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp giấy phép, hoặc quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện quy định.
 • Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nói rõ lý do.
 • Ngoài ra trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực hiện các điều kiện đối với trường hợp thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Mà không cần phải có xác nhận hay chấp thuận dưới dạng văn bản thì doanh nghiệp không phải ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cơ bản trong quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu muốn tư vấn chi tiết hơn quý khách vui lòng liên hệ với Chuẩn Phát Mai Bình để được cung cấp nhiều thông tin.

>>>Xem thêm Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *