0933 468 999

Thứ Năm , 21 Tháng Mười Một 2019

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI THỊ XÃ THUẬN AN

thanh-lap-doanh-nghiep

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GIÁ RẺ TẠI THỊ XÃ THUẬN AN Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp chất lượng và uy tín Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị : Khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng chuẩn bị:  1 CMND hoặc Căn Cước Công Dân của ... Read More »

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN                 Theo Điều 47 khoản muc 1 chương 03 của Luật Doanh Nghiệp ban hành ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau : Công ty trách nhiệm ... Read More »

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN Theo Điều 110 khoản muc 2 chương 05 của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty cổ phần như sau : Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có ... Read More »

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Theo Điều 73 khoản muc 2 Của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, có giới thiệu và định nghĩa về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau : Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở ... Read More »

NỘI DUNG GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

thành-lập-doanh-nghiệp-tại-huyên-bàu-bàng

NỘI DUNG GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Theo Điều 24 Của Luật Doanh Nghiệp Ban Hành Ngày 26/11/2014, hồ sơ giấy tờ đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm : Tên doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại ;số fax. Ngành, nghề kinh doanh. Vốn điều lệ, vốn đầu tư của ... Read More »

QUY TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI MAI BÌNH

Hồ sơ khách hàng có nhu cầu mở doanh nghiệp, công ty chuẩn bị: Chứng minh nhân dân giám đốc và các thành viên, cổ đông (nếu có) phải được công chứng trong 3 tháng. Hộ khẩu photo: Trang bìa và trang có thông tin người giám đốc và các thành viên. Sổ đất và quyết định cấp số nhà ... Read More »