0933 468 999

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp quản lý dự án 2022 mới nhất

Điều kiện và thủ tục thành lập một doanh nghiệp quản lý dự án 2022 mới nhất

Quản lý dự án là công việc áp dựng kiến thức, kỹ năng của bản thân, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu của dự án khi đặt trong các giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều phải quản lý dự án do nó bao gồm các hoạt động cuộc sống từ những việc nhỏ như hoạt động sự kiện, xây dựng căn nhà riêng… hoặc phức tạp là xây dựng cơ sở hạ tầng… Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng về Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp quản lý dự án 2022 mới nhất.

Điều kiện thành lập công ty quản lý dự án

Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Công ty có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

Các cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án hoặc cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp và được đào tạo, có kinh nghiệm công tác cũng như chứng chỉ hành ngành phù hợp với quy mô, loại dự án.

Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Các cá nhân đảm nhận chứ danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định.

Cá nhân có trình độ chuyên mô thuộc chuyên ngành xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của dự án và có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đáp ứng được điều kiện của từng hạng mục.

Mời bạn tham khảo Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương

Thủ tục thành lập một doanh nghiệp quản lý dự án

Đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ của một trong số các loại giấy tờ chứng thực của chủ doanh nghiệp tư nhân

Đối với trường hợp thành lập Công ty TNHH hai thành viên hoặc Công ty Cổ phần

Đối với trường hợp thành lập Công ty TNHH hai thành viên hoặc Công ty Cổ phần

Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghi đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần)
 • Bản sao hợp lệ của các giấy tờ sau:
 • Một trong số các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo giấy chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại điện theo ủy quyền của tổ chức.
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức.

Đối với trường hợp thành lập Công ty TNHH một thành viên

Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong số các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

>>> Tìm hiểu thêm dịch vụ Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp 2022

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *